S. Margashira 
S. Padyami 7:14
Anuradha 21:58 
V 4:13 – 6:01
Dur 15:59 – 16:43