B. Trayodashi 2:30 
Jyeshta 13:15 
V. 11:27 – 13:15 
22:16 – 00:04 
Dur. 16:21 – 17:05