B. Trayodashi 22:34 
Uttarashadha 4:57 
V. 11:02 – 12:49 
Dur 8:55 – 9:41 
23:06 – 23:56