B. Dwadashi 3:45 
Shravanam 15:07 
V. 19:28 – 21:12 
Dur. 11:53 – 12:40