S. Dwadashi 4:54 
Vishakha 5:02 
V. 9:20 – 11:03
Dur. 16:55 – 17:47