Amavasya 8:17 
Padyami 4:32 
Punarvasu 18:59 
V. 2:00 – 3:24 
Dur. 8:27 – 9:51 
12:38 – 13:30