S Saptami 23:41
Uttarabhadra 11:06
V 23:59 – 1:43
Dur 16:20 – 17:04