B Vidiya 8:47
Punarvasu 5:03
V 17:27 – 19:00
Dur 6:24 – 7:13