B Shashti 5:04
Swathi 22:03
V 3:40 – 5:16
Dur 16:36 – 17:22