B Chaviti 20:51
Swathi 7:42
V 13:09 – 14:42
Dur 16:38 – 17:27