Sdashami 7:08
Ekadashi 4:23
Ashlesha 6:59
Makha 4:01
V 17:00 – 18:28
Dur (1) 12:33 – 13:22
(2) 15:02 – 15:52