B Dashami 7:02
Ekadashi 5:09
Arudra 2:56
V 12:01 – 13:24
Dur (1) 12:01 – 12:58
(2) 15:04 – 15:54