S Trayodashi 5:06
Shravana 13:59
V 18:29 – 20:17
Dur 11:39 – 12:28