S Chavithi 10:45
Purvabhadra 12:13
V 23:01 – 00:49 
Dur 11:58 – 12:43