S Ashtami 22:51 Dhanishta ధనిష్ఠ 11:09 V 18:56 – 20:38 Dur 16:01 – 16:46