B Sapthami 16:28
Vishakha 5:09 
V 11:25 – 12:57
Dur 6:37 – 7:23