S Vidiya 19:52
Revathi 7:16
V 5:40 start
Dur (1) 10:12 – 11:00
(2) 15:02 – 15:50