S Chaturdshi 11:34 Moola 23:22 V 21:49 – 23:22 Dur 5:40 – 6:32