S Chaturdashi 20:29 Purvashadha 6:52 V 15:01 – 16:39 Dur 16:55 – 17:46