13 Amavasya 10:29 Purva shada 6:22 Uttarashada 5.28 V 14:04 –15:36 Dur 11:54 – 12:38